ท่องเที่ยวสถานที่ทำบุญขอพรในไทย

วันหยุดหลายๆ ท่านก็คงอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวและอยากไปทำบุญต่างๆ กันใช่มั้ยหล่ะครับ…การท่องเที่ยวต่างๆ มีมากมายหลายรูปแบบให้เราได้เลือกลองท่องเที่ยวกัน บทความนี้จึงอยากขอพาทุกๆ ท่านไปพบกับ “7 ท่องเที่ยวสถานที่ทำบุญขอพรในไทย” ที่ได้ทั้งเที่ยวและได้ทำบุญไปพร้อมๆ กันครับ 7 ท่องเที่ยวสถานที่ทำบุญขอพรในไทย ●วัดวัดเล่งฮกยี่ ฉะเชิงเทรา หากพูดถึงเทพเจ้าแห่งโชคลาภและร่ำรวยที่ชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความนับถืออย่างมากก็คงเป็นเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ซึ่งเทพเจ้าองค์นี้ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้าต่าง ๆ มากมายทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด แต่ที่วัดจีนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประดิษฐานเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวัดจีนประชาสโมสร เป็น 1 ใน 3 วัดที่ประกอบขึ้นเป็นตัวมังกร ประกอบด้วย หัวมังกร คือวัดเล่งเน่ยยี่ ที่กรุงเทพฯ หางมังกร คือ วัดเล่งฮัวยี่ จันทบุรี สำหรับวัดจีนประชาสโมสรแห่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นท้องมังกร ตามความเชื่อของชาวจีน และเชื่อกันว่าถ้าไปกราบไหว้บูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยที่วัดจีนประชาสโมสรจะส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง ●วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่ พระคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเลื่อมใสศรัทธา เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า 1,400 ปี ได้รับการบอกกล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ นั่นคือ หลวงพ่อทันใจ จากวัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจเป็นพระพุทธรูปที่สามารถทำพิธีพุทธาภิเษกให้เสร็จภายใน 1 วัน การจะสร้างพระพุทธรูปโดยใช้เวลาเพียงเท่านี้จึงถือเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ และเชื่อกันว่าหากได้ไปขอพรจากหลวงพ่อทันใจก็จะสมปรารถนาในเร็ววัน ส่วนใหญ่จะนิยมขอพรเกี่ยวกับการงาน ค้าขาย โชคลาภหรือเสี่ยงดวง โดยเปิดให้เข้ามาสักการะบูชาได้ทุกวัน ●หลวงพ่อทันใจ วัดพระบรมธาตุ […]

ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อชุมชนท้องถิ่น

หากว่ากันด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวนั้น จะมีหลายรูปแบบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศ การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวนนี้ล้วนแล้วเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้การสร้างรายได้ต่อชุมชนและวิถีชีวิตของทุกคนในชุมชนนั้นเองครับ จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้น เราไปศึกษากันดีกว่าครับ แนวทางการส่งเสริมการเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างไร? การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ ก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจ โดยการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การ ท่องเที่ยวมีความมั่นคงยั่งยืนอยู่คู่สังคมมนุษย์ และก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ฉะนั้น แนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงไม่ใช่เพียงการท่องเที่ยวเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ที่มุ่งเสนอขายสินค้า หรือบริการทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเดียว หากยังมุ่งประสาน ผลประโยชน์ทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอีกด้วย จึงนับได้ว่าการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้การท่องเที่ยวพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และสร้างความพอใจ ให้แก่ประชาชนเจ้าของท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็ปกปักรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ทางการท่องเที่ยวให้คงอยู่คู่สังคมมนุษย์นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ บทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รัฐบาลควรทำการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนแม่บทส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างจริงจัง โดยคำนึงถึง 2 ด้านพร้อมกันไป คือ ด้านความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและด้านการ ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับชุมชน –          ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตประจำวันของชาวบ้านในชุมชนเนื่องจากมีคนนอกหรือนักท่องเที่ยวมากมาย –          ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนเป็นอย่างมากนั้นเองครับ 3 เหตุผลที่ควรเที่ยวในประเทศ ●ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว […]

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเยี่ยมชมอุทยาน

ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน เดินทางหรือทำกิจกรรมอะไรก็ล้วนแล้วแต่มีกฎมีเกณฑ์ทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการเข้าชมอุทยานแห่งชาตินั้นเองครับ เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงไม่ทราบว่า “ข้อควรปฏิบัติเมื่อเยี่ยมชมอุทยาน” นั้นมีอะไรบ้าง ควรปฏิบัติอย่างไร? ในวันนี้เราจะพาทุกๆ ท่านไปหาคำตอบกันครับ 8 ข้อควรปฏิบัติเมื่อเยี่ยมชมอุทยาน 1.ห้ามนำของออกจากป่า ไม่ว่าจะพืชหรือสัตว์ป่าออกจากป่า การเคารพสถานที่ที่เราไป ถือเป็นสิ่งที่ดีและควรปฏิบัติ ธรรมชาติเค้าก็อยู่ของเค้ามานาน และกฎหมายก็มีการเข้มงวดและอนุรักษ์พืชพรรณและสัตว์ป่าไว้มาก ทั้งนี้ข้อห้ามในด้านของการนำของป่าหรือสัตว์ป่าออกจากป่านั้นไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย ผู้ใดฝ่าฝืนมีปรับจับแน่นอน  2.ห้ามขีดเขียนหรือสลักทำสัญลักษณ์ใดๆในอุทยานฯ การขีดเขียนหรือทำสัญลักษณ์ระหว่างทาง ไม่ว่าจะเป็นบนต้นไม้ พันธุ์พืช ก้อนหินหรือป้ายบอกทางต่างๆอาจทำให้ผู้ตามมาภายหลังสับสนได้ และการขีดเขียนก็เป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติอยู่แล้ว อย่ามือบอนไปเขียนล่ะ 3.ไม่นำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าไปในบริเวณป่าและห้ามทิ้งให้เก็บกลับมาด้วย เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศและเป็นการควบคุมลดปริมาณขยะในอุทยานแห่งชาติอีกด้วยนั้นเองครับ 4.ห้ามส่งเสียงดังรบกวน การไปท่องเที่ยวกับเพื่อน กับคนรักเที่ยวได้เต็มที่ แต่ความเกรงใจและมารยาทก็ต้องมีด้วย บริเวณที่เราเที่ยวนั้นไม่ได้มีเราคนเดียวหรือกลุ่มเรากลุ่ม หรือแม้หากอยู่คนเดียวก็อย่าลืมว่าคุณอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย ดังนั้นพูดคุย ร้องรำทำเพลง กรุณาใช้เสียงอย่างพอดี ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น พักผ่อนกันอย่างพอดีๆ 5.ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในเขตอุทยานฯ เครื่องดื่มมึนเมา เหตุที่ห้ามเข้าอุทยานเพราะเจ้าหน้าที่เกรงว่าอาจจะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นได้ จากการขาดสติหลังจากดื่มของมึนเมาและเป็นอันตรายทั้งกับตนเองและบุคคลโดยรอบได้ 6.ห้ามล่าสัตว์ป่า แน่นอนเลย กฎเหล็กของการเข้าป่าคือห้ามล่าสัตว์โดยไม่ได้ขออนุญาต เพราะกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าและการอนุรักษ์มีข้อจำกัด หากฝ่าฝืนมีจับปรับแน่นอน สัตว์หลายตัวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ได้นั้นเองครับ 7.ห้ามให้อาหารสัตว์ การให้อาหารสัตว์เป็นการสร้างหรือเปลี่ยนพฤติกรรมสัตว์ที่อาจทำให้มันชินกับการมีอาหารคอยป้อน รบกสนเส้นทางจราจร ติดนิสัยรออาหารจากคน ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรืออาจทำให้สัตว์มีนิสัยดุร้ายขึ้นได้ ดังนั้นอย่าไปเผลอให้นะ […]

5 อุทยานบรรยากาศสวยงามที่สุดในไทย

หยุดยาวทั้งทีก็อยากจะออกเข้าป่าไปสัมผัสบรรยากาศของเลี้ยงสัตว์และกลื่นชื้นๆ ของดินหลังฝนตก ซึ่งสถานที่ที่เหมาะแก่ก่อนท่องเที่ยวแบบนี้นั้นก็คือ “อุทยานแห่งชาติ” นั้นเองครับ ในบทความนี้จะขอพาท่านผู้อ่านไปพบกับ “5 อุทยานบรรยากาศสวยงามที่สุดในไทย” กันครับ จะมีอุทยานที่ท่านเคยสัมผัสกันบ้างไหมนั้น เราไปดูกันดีกว่าครับ 5 อุทยานบรรยากาศสวยงามที่สุดในไทย ●อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นครราชสีมา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หรือ เขาใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 10 อำเภอ ใน 4 จังหวัดด้วยกันค่ะ คือ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก และปราจีนบุรี อีกทั้ง เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย รวมถึงยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกในปี 2548 อีกด้วย ด้วยตัวอุทยานที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม เป็นผืนป่าใกล้กรุงเทพฯ และมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ทั้ง ภูเขา น้ำตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และสัตว์ป่า ให้เราได้ใกล้ชิดสุดๆ จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาใช้ชีวิต สูดอากาศดีๆ กางเต็นท์ ในช่วงวันหยุดที่เขาใหญ่กันอย่างมากมายเลยครับ ●อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งอยู่ที่ อ.ภูกระดึง จ.เลย เป็นอุทยานฯ ที่ไม่ได้เปิดให้เข้าชมตลอดปี ซึ่ง ฤดูกาลท่องเที่ยวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – […]

คู่มือสำหรับคนที่ท่องเที่ยวคนเดียว

เมื่อเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้ว หลายๆ ท่านก็คงจะคิดถึงการท่องเที่ยวกันเป็นหมู่คณะ ไปกับแก๊งค์เพื่อน เป็นต้น และแน่นอน ย่อมมีนักท่องเที่ยวที่ชอบเที่ยวคนเดียว เพราะไม่อยากวุ่นวายกับใครๆ และเข้าไปพักอาศัยตามสถานที่ต่างๆ สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีนั้นเองครับ บทความนี้จะนำพาทุกๆ ท่านไปพบ “คู่มือสำหรับคนที่ท่องเที่ยวคนเดียว” ที่จะสอนและแนะแนวทางให้กับท่านกันครับ จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลยดีกว่าครับ 5 สิ่งสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดที่ยวคนเดียว 1. เตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้ครบ ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรออกจากที่พักตอนดึกๆ เพื่อซื้อของใช้จุกจิก 2. ศึกษาเส้นทางให้ละเอียด พกแผนที่ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ หรือ Google Map ก็ดี 3. เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่คุณจะไปเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อม เช่น หมายเลขโทรศัพท์ตำรวจท้องที่ โรงพยาบาล ที่พักของคุณ กรณีหลงทางหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน 4. เมื่อเข้าพักโรงแรม ให้ขอกุญแจห้องพักไว้ 2 ชุด เพราะลองคิดดูว่าหากพนักงานต้อนรับถามคุณว่า คุณต้องการกุญแจกี่ชุด หากคุณตอบว่า 1 คนที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์จะรู้ทันทีว่าคุณมาคนเดียว 5. ควรโทรศัพท์บอกครอบครัว เพื่อนสนิท แฟน หรือคนที่คุณไว้ใจ ว่าจะไปเมื่อไหร่ จะกลับเมื่อไหร่ กำหนดไปกี่วัน แล้วบอกด้วยว่าพักที่ไหน และจะโทรกลับมาวันไหน เพราะถ้าคุณหายไป คนเหล่านี้จะทราบว่าเกิดเหตุผิดปกติกับคุณ และจะแจ้งความรวมถึงหาทางช่วยเหลือคุณได้ 6. […]